1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O Kancelarii

Anna Maria Antos - Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego [2007 r.] temat pracy magisterskiej dotyczył przestępstw popełnianych na szkodę wierzyciela oraz prawnokarnej ochrony wierzyciela przed przestępnym zachowaniem ze strony dłużnika. Tytuł zawodowy i uprawnienia radcy prawnego uzyskała po ukończeniu aplikacji radcowskiej  w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i zdaniu egzaminu radcowskiego. Wpisana na listę radców prawnych pod numerem LB/Z/232.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać jeszcze w takcie odbywania studiów pracując między innymi w Kancelarii Notarialnej oraz w Giełdzie Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie - w  jednej z czołowych firm prowadzących działalność w sektorze zarządzania wierzytelnościami. Podczas aplikacji radcowskiej doświadczenie zdobywała pracując w Kancelarii Radcy Prawnego oraz w Kancelarii Notarialnej.
Przez cały czas zdobywała bezcenne doświadczenie świadcząc pomoc prawna w rodzinnej firmie produkcyjne, w której zajmowała się między innymi odzyskiwaniem wierzytelności, sporządzaniem umów krótko i długoterminowych zawieranych również z podmiotami międzynarodowymi mającymi swoje siedziby w krajach UE jak i poza nimi. Przygotowywała, opiniowała umowy między innymi w zakresie sprzedaży produkowanych wyrobów oraz umów zakupu maszyn i surowców. Przygotowywała również formy zabezpieczeń interesów przedsiębiorcy, umożliwiając tym samym bezpieczną sprzedaż wyrobów z długim terminem płatności, nadto przygotowywała regulaminy i ofert sprzedaży.
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, prawie handlowym w tym prawie handlowym międzynarodowym. Znajomość ram instytucjonalnych Unii Europejskiej pozwala na świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa europejskiego oraz w zakresie umów zawieranych z podmiotami mającymi siedziby w krajach UE.
Ponadto prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy.