1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest w taki sposób, aby z jednej strony klient mógł skorzystać z pomocy prawnej a z drugiej strony tak, aby wynagrodzenie było ekwiwalentem czasu i pracy poświęconego.
Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z klientem indywidualnie i dostosowana do rodzaju, stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego czasu.
Do ustalonej kwoty należy doliczyć kwotę należnego podatku od towarów i usług w wysokości 23%.
W przypadku zainteresowania ofertą zostanie sporządzona umowa cywilna oświadczenie usług prawnych określająca szczegółowo uzgodnione warunki współpracy.

System wynagrodzenia ryczałtowego

Zostaje ustalona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, system stosowany gdy w przybliżeniu można określić zakres prac i wymiar czasowy.

System mieszany

Połączenie systemu ryczałtowego i godzinowego, po przekroczeniu limitu godzin w ramach ryczałtu, kolejne godziny pracy rozliczane są stawką godzinową.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. Stosowany wyłącznie wtedy kiedy nie można z góry określić zakresu pracy.

Success fee

Klientowi proponowana jest niska kwota wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.